Smeervetten

Vetten zijn over het algemeen opgebouwd uit een bepaald type(Mineraal/Synthetische) olie (in iedere viscositeit) en een zeepskelet welke deze vasthoud. Meest gebruikte zeepskeletten in de industrie zijn: aluminiumcomplexen, Lithiumcomplexen, Calciumcomplexen en polyeurea`s. Verder kunnen aan deze vetten additieven worden toegevoegd om bijvoorbeeld een corrosiewerende werking te verkrijgen. Deze toevoegingen zijn van belang bij de keuze van het vet voor de te gebruiken toepassing.

Als lagers hun werk moeten doen onder extreme warme omgevingen, moet men rekening houden met het druppelpunt van vet. Druppelpunt wil zeggen dat er een moment in de temperatuur van het zeepskelet komt dat het de olie loslaat. Er ontstaat een scheiding tussen zeepskelet en olie. Men ziet vaak dat er op moment van openen van een lager nadat het heet en kapot is gelopen er alleen een soort van stof overblijft. Dit is het verbrande zeepskelet. Hierbij hoort ook een zeer penetrante verbrandingslucht. Ook hier zijn additieven/zeepskeletten verantwoordelijk voor het hittebestendige. Maar ook het verschil tussen het gebruik van mineraal of synthetische oliën is van groot belang. Verder zijn er ook nog gradaties in klassen van voedsel veilig (bijvoorbeeld H1) en dikte van het vet. De N.LG.I. klasse.

Het additievenpakket viscositeit en soort zeepskelet zijn bepalend voor de keuze van de te gebruiken vetsoort. Uw olieleverancier kan u hier zeker meer over vertellen.

Jarenlange ervaring heeft er voor gezorgd dat lagers bij diverse fabrieken goed gesmeerd zijn en er een mooie basis is voor langere tijd. Verbeterpunten zijn er altijd, maar dit zijn geen onoverkoombare grenzen. De basis voor het smeren ligt er vaak al. 

KOAN tribologie services gaat altijd eerst in de oude situatie mee, die gebruikt word op de locatie. In een toekomstig verbetertraject, kan KOAN tribologie services middels het toepassen van moderne technieken, bedrijven helpen smeertechnologie over te zetten naar het heden. Vaak kost dit veel geld maar is dit wel noodzakelijk om aan de ISO-normen Nederland te kunnen voldoen.